پرساوش

پرساوش

پرساوش

پرساوش

پرساوش

پرساوش
پرساوش
آمار
شب شعر شاهد شهر

قسمت سوم از اجرای گروه پرساوش در بهمن ماه 1390 در دانشگاه اوبای شهر آلماتی کشور قزاقستان

قطعه ی خزان پرویز مشکاتیان

اعضای گروه: محمد زاد عبدالله:تار /  علی طهمورثی: سنتور / شاهرخ غزنینی: کمانچه / پوریا پورشقاقی: عود / بابک خواجه نوری: تنبک / اسماعیل شیشی: دف و دایره

http://parsavosh.loxblog.com/upload/p/parsavosh/image/%D8%A2%D8%B1%D9%85200.p-2ng(1).png

یک شنبه 30 آذر 1393برچسب:, نظرات()    
تصنیف ای ایران

قسمت دوم از اجرای گروه پرساوش در بهمن ماه 1390 در دانشگاه اوبای شهر آلماتی کشور قزاقستان

تصنیف ای ایران

اعضای گروه: محمد زاد عبدالله:تار /  علی طهمورثی: سنتور / شاهرخ غزنینی: کمانچه / پوریا پورشقاقی: عود / بابک خواجه نوری: تنبک / اسماعیل شیشی: دف و دایره

http://parsavosh.loxblog.com/upload/p/parsavosh/image/%D8%A2%D8%B1%D9%85200.p-2ng(1).png

یک شنبه 30 آذر 1393برچسب:پرساوش , موسیقی سنتی, نظرات()    
آخرین عکس از تمرین گروه پرساوش قبل از اجرا در دیماه
آخرین عکس از تمرین گروه پرساوش قبل از اجرا در دیماه

آخرین عکس از تمرین گروه پرساوش قبل از اجرا در دیماه

یک شنبه 30 آذر 1393برچسب:, نظرات()    
ليست صفحات
تعداد صفحات : 4